Biegi charytatywne – „trzy pieczenie na jednym ogniu”: pomoc potrzebującym, promocja biegania, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

Trudno jest znaleźć motywację do aktywnego spędzania czasu. Gdy już wdrożymy się w uprawianie sportu, często poszukujemy nowych bodźców. Jednym z nich może być działalność charytatywna. Tego typu inicjatywy w Polsce cieszą się bardzo dużą popularnością. Są szansą połączenie pomocy potrzebującym z promocją biegania oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

Kalendarz biegacza jest bardzo napięty. W praktycznie każdy weekend organizowane są większe bądź mniejsze, bardziej lub mniej prestiżowe zawody. Wśród nich można znaleźć nie tylko imprezy o charakterze czysto sportowym, ale również eventy charytatywne.

Biegi charytatywne – cel, środki

Organizatorzy biegów charytatywnych starają się, aby jak najwięcej pieniędzy z eventu trafiło do potrzebującej osoby. Zwyczajowo przyjęło się, że cały dochód z opłat startowych przekazywany jest na pomoc wymagającej wsparcia osoby. Organizowane są również imprezy towarzyszące, loterie, a także szereg atrakcji, których celem jest zarówno dobra zabawa, jak i pozyskiwanie środków. Jest także możliwość składania dobrowolnych datków. W ten sposób udaje się zebrać pokaźną sumę pieniędzy na chorą lub potrzebującą osobę.

Podczas II Biegu Skierniewickiego, organizacja DEM'a PROMOTION POLSKA zbierała pieniądze na chorego Frania.

Z czego wynika popularność biegów charytatywnych?

Lubimy pomagać. To fakt. Udowadnia to organizowana cyklicznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak i popularność biegów charytatywnych w różnych polskich miastach. Na starcie, z dużą chęcią melduje się wielu sportowców-amatorów, którzy nie tylko kochają biegać, ale także pomagać.

Gdy pomagamy, czujemy się lepiej. Wzrasta w nas poczuje, że nasze życie nie jest puste. Dając dobro, otrzymujemy je również w zamian.

Bardzo dobrym zjawiskiem jest również to, że nie tylko biegacze chętnie pomagają. Organizatorzy biegów charytatywnych nie mają problemu z pozyskaniem firm-sponsorów. Wielu przedsiębiorców uważa imprezy charytatywne jako świetną okazję do podbudowania własnego wizerunku, jak i zareklamowania się szerokiej publiczności. Biorąc udział w szczytnej inicjatywnie, otrzymują w zamian możliwość przyszłych zysków.