20 stycznia 2016

Miasto

herb m

Skierniewice to blisko 50-tysięczne miasto z 558-letnią tradycją, położone w centrum Polski, pomiędzy dwiema wielkimi aglomeracjami – Warszawą i Łodzią. Bogate zaplecze badawcze oraz ogrodniczy charakter sprawiają, że Skierniewice nie bez przyczyny nazywane są krajową stolicą nauk ogrodniczych. Co szczególnie ważne, Skierniewice są miejscem wyjątkowo atrakcyjnie zlokalizowanym dla potrzeb potencjalnych inwestorów. Strategiczne położenie między Łodzią a Warszawą, zabytkowy dworzec będący elementem modernizowanej trasy kolejowej oraz bliskość ważnego węzła autostrady A2 – to atuty, o których niewątpliwie warto wspomnieć.

stolica

Stolica nauk ogrodniczych

Od wielu lat Skierniewice są uważane za centrum nauk ogrodniczych. Chlubnym dziedzictwem prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka jest działający tu Instytut Ogrodnictwa, mieszczący się na obszarze 165 ha, dysponujący 30 laboratoriami i zatrudniający 470 osób. Jest to placówka badawczo-doświadczalna o międzynarodowej renomie, skupiająca najlepszych specjalistów z zakresu sadownictwa, warzywnictwa i uprawy roślin ozdobnych. Instytut stanowi doskonałą bazę szkoleniową i edukacyjną, a także promocyjną – jest organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem największych prestiżowych imprez wystawienniczych. Zgodnie z zapewnieniem Prezesa Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz, w niedalekiej przyszłości Instytut zostanie przekształcony w Narodowe Centrum Ogrodnictwa – placówkę, która ma stać się wizytówką Polski na arenie międzynarodowej.

parada

Miasto kolorami malowane

Od 38 lat w Skierniewicach organizowane jest Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Lokalny samorząd dokłada szczególnych starań o to, aby wrześniowe wydarzenie nie tylko ogniskowało się wokół rozrywki – której nigdy nie brakuje – ale także pokazywało ogrodniczy charakter i dziedzictwo miasta. Służą temu między innymi największe w kraju Targi Ogrodniczo-Rolne, które funkcjonują jako branżowe serce skierniewickiego święta. Podczas trwania dwudniowego wydarzenia Instytut Ogrodnictwa dba o wspaniałe pokazy, owocowe i kwiatowe ekspozycje, a także merytorycznie pomaga osobom zaangażowanym w uprawę owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Szczególnym uznaniem cieszą się cenne porady i konsultacje pracowników naukowych placówki, którzy są dostępni dla wszystkich uczestników imprezy. Warto wspomnieć o owocowo-warzywnej paradzie, która co roku angażuje mieszkańców do wspólnego przejścia ulicami miasta. Kolory, barwne przebrania i niebanalne konstrukcje niezmiennie dowodzą tego, że skierniewiczanie są wyjątkowo kreatywną społecznością. Obecność na święcie umożliwia także skosztowanie lokalnych smaków, w których nie brakuje – co oczywiste – akcentów jabłkowych. Swoją markę i uznanie zdobyła Skierlotka – prawdziwy przysmak od miejscowych cukierników.

zlobek

Kierunek: rozwój

Priorytetem władz miasta jest inwestycja w kapitał ludzki. Przyjmując, że kluczem do rozwoju jest poprawa jakości życia, Skierniewice – jako jedne z naprawdę nielicznych miast! – kładą nacisk na rozbudowę infrastruktury i poszerzanie oferty edukacyjnej i socjalnej z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Specjalnie dla młodych rodzin trwa w mieście budowa żłobka, który będzie najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce. Połowę środków na jej utworzenie – aż 6,4 mln złotych (co stanowi drugie miejsce pod względem finansowania w ramach ogólnopolskiego programu „Maluch”) udało się pozyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na potrzeby osób starszych i potrzebujących powstaje natomiast dom pomocy społecznej. Docelowo ma on stanowić siedzibę zarówno dla pensjonariuszy, jak i dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dokończenie budowy planuje się na koniec listopada 2016 roku.

Strategicznym projektem władz samorządowych jest także utworzenie dodatkowego węzła drogowego łączącego części miasta oddzielone torami kolejowymi. Inwestycja ma w założeniu usprawnić jakość infrastruktury i komunikacji, jak również znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa (między innymi poprzez stworzenie dla transportu ciężkiego alternatywnych przejazdów oraz ułatwienie dostępu pojazdom uprzywilejowanym).

klinika_wizual

Europejskie Centrum Ortopedii Dziecięcej

2015 rok to dla Skierniewic czas wstąpienia na nowe ścieżki rozwoju. Starania lokalnych samorządowców zmierzają w kierunku budowy Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej. Ta nowoczesna klinika będzie pierwszą w Europie i drugą tego typu placówką medyczną na świecie. Ideę jej utworzenia promują w mieście przedstawiciele Fundacji „Kochaj Życie”, której ambasadorem jest znany pilot, kpt. Tadeusz Wrona. Obiekt ma powstać na działce o powierzchni 4,6 ha. Miasto zobowiązało się do rozpoczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, jego podziału geodezyjnego i wydzielenia działki z księgi wieczystej. Centrum będzie świadczyć usługi specjalistyczne z zakresu ortopedii dziecięcej. Fundacja współpracuje z dr. Drorem Paleyem prowadzącym Paley Advanced Limb Lengthening Insttitute przy szpitalu St. Mary w West Palm Beach na Florydzie. Amerykański specjalista zadeklarował pomoc między innymi w zakresie wyszkolenia personelu. Europejskie Centrum Ortopedii Dziecięcej ma dać docelowo około 300 miejsc pracy.